Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Slik bruker du dette biblioteket

Slik bruker du wiki-biblioteket
Du kan bruke wiki-biblioteket til å dele kunnskaper, holde idédugnader, samarbeide med resten av gruppen om en utforming, opprette en instruksjonsveiledning, bygge et kunnskapsleksikon eller bare skrive ned daglig informasjon i et lett tilgjengelig og redigerbart format.

Redigere sider
Klikk ikonet Rediger side øverst på siden for å redigere siden. Hvis du vil vise alle tilgjengelige kommandoer, klikker du kategorien Side. Når du redigerer, kan du skrive tekst på siden eller sette inn tabeller og bilder. Hvis du vil stoppe redigeringen, klikker du knappen Lagre øverst på siden. Hvis du forlater siden når du redigerer, blir du bedt om å lagre endringene.

Opprette wiki-koblinger
Du kan koble til en annen side i dette wiki-biblioteket ved å sette navnet på siden i doble hakeparenteser. Når du skriver inn [[, foreslår wiki sidenavn som begynner med det du har skrevet inn. Du kan velge en av disse sidene ved hjelp av piltastene eller musen, eller du kan skrive inn et nytt navn. Hvis du skriver inn et nytt navn, lages det en kobling til en side som ennå ikke er opprettet. Koblinger fullføres ved å skrive inn ]]. Hvis du kobler til en side i en undermappe eller et element i en annen liste, kan du trykke kategorien for å legge til det valgte foreslåtte elementet i koblingen uten å lukke koblingen.

Du kan koble til mange objekter i SharePoint, ikke bare sider. Her er noen eksempler på koblinger:
[[Hunder]]: En kobling til en side med navnet Hunder i samme mappe.
[[Dyr/Hunder]]: En kobling til en side med navnet Hunder i en undermappe med navnet Dyr.
[[Liste:Kunngjoringer/Velkommen]]: En kobling til elementet kalt Velkommen i kunngjøringslisten på dette området.

Du kan opprette en kobling til en side og vise den med annen tekst enn sidenavnet ved å skrive inn en loddrett strek (|) etter sidenavnet og deretter skrive inn visningsteksten. Skriv for eksempel inn [[Hjem|Hjemmeside]] for å opprette koblingen Hjemmeside, som peker til siden med navnet Hjem.

Du kan vise doble innledende eller avsluttende hakeparenteser uten å lage en kobling ved å skrive inn en omvendt skråstrek før de to parentesene. Eksempel: \[[ eller \]].

Opprette sider
Det finnes to hovedmåter å opprette en ny side i wiki-biblioteket:
  1. Opprett en kobling til en side som ikke finnes, og klikk deretter koblingen for å opprette siden:
    Dette er den anbefalte måten å opprette en side på fordi det er enklere for brukerne å finne siden når en annen side er koblet til den. Koblinger til sider som ennå ikke finnes, har en stiplet understreking.

  2. Opprette en side som ikke er koblet til andre:
    Klikk Legg til en sideInnstillinger-menyen. Dette vil spørre deg om et navn og deretter opprette siden i gjeldende wiki-bibliotek.

Behandle wiki-biblioteket
Du kan administrere sidene i wiki-biblioteket ved å klikke Vis alle sider i kategorien Side på en hvilken som helst side i biblioteket.

Gjenopprette en side
Hvis du trenger å gjenopprette en tidligere versjon av en side, klikker du Tidligere versjoner i kategorien Side øverst på siden. Du kan deretter klikke hvilken som helst versjon i Hurtigstart for å vise siden slik den så ut på det tidspunktet. Hvis du vil gjenopprette en versjon, merker du den og klikker Gjenopprett denne versjonen på verktøylinjen.

Vise innkommende koblinger
Du kan se hvilke sider som kobler til gjeldende side, ved å klikke Innkommende koblinger øverst på siden. Dette viser alle sider som kobler til denne siden.


Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Microsoft SharePoint Foundation-baserte wiki-biblioteker, klikker du Hjelp på en hvilken som helst side i Microsoft SharePoint Foundation.