Jaktår: Kalenderår: Art:
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
KalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
Sum 000000000000000