Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kongsberg kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3006V0014 Sølvversskogene m.flere vald 106501411046053767455341968%
Sum 141104605376745534