Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Lier kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3049V0004 Vestre Lier grunneierlag922000004000000040%
3049V0007 Finnemarka øst452301030036343633221449%
3049V0008 Vestre Sylling og Øverskogen8401111080001012625%
3049V0062 Vestre Sylling og øverskogen Hjort0000000000000000
Sum 832214104834373424