Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sandefjord kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3804V0042 Vestre Andebu driftsplanområde216000230110500139243%
Sum 6000230110500139