Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Skien kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3807V0365 Bolvik-Fritzøe skoger02000110410001131 
Sum 200011041000113