Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Bamble kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3813V0037 Nenseth & Thorsdal02000110410001131 
Sum 200011041000113