Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Drangedal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3815V0118 Drangedal øst Hjorteviltlag3300000031000001233%
Sum 300000031000001