Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nissedal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3822V0009 Felle storvald110000001000000010%
Sum 100000010000000