Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Gjerstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4211v0021 Brødsjø Hjort TOM 2019. UNDER GJERSTAD VILTLAG FOM 202000000000000000000 
4211V0021 Gjerstad Hjort tom 2019 Under gjerstad viltlag fom 202000000000000000000 
4211V0021 Gjerstad viltlag115033000111410006555%
4211v0021 Nordøstsida Storvald inkl Brødsjø SF42020000440000040100%
Sum 70530001554100010