Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Evje og Hornnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4219V0001 Evje Sør viltlag201001002000000020%
Sum 010010020000000