Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sarpsborg kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3003V0001 Tune Vald168203210162202118850%
Sum 8203210162202118