Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Valle kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4221V0014 Hylestad Vest Viltlag00000000000000000 
Sum 000000000000000