Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sirdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4228V0003 Øvre Sirdal Elglag300000000000000000%
4228V0100 Njardarheim Villrein for lag00000000000000000 
Sum 000000000000000