Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Forsand kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1129V0056 57 Njardarheim hjort0000000000000000
Sum 000000000000000