Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Tysnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4616V0041 Ånuglo00000000000000000 
4616V0042 Seløy00000000000000000 
4616V0052 Flornes vald0000000000000000
Sum 000000000000000