Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Fjaler kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
4646V0098 Hovland Espedal storvald00000000000000000 
Sum 000000000000000