Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Molde kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1506V0004 Osen og Kortgarden storviltvald311000002000000020%
Sum 110000020000000