Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Oppdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5021V0006 Drivdalen00000000000000000 
Sum 000000000000000