Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Oppdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5021V0012 Drivstua utmåling Hjort00000000000000000 
5021V0100 Knutshø Villrein i Oppdal00000000000000000 
5021V0100 Snøhetta Villrein i Oppdal00000000000000000 
Sum 000000000000000