Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rennebu kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5022V0009 Ytre Seierdal7311110071110003443%
Sum 311110071110003