Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Orkland kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5059V0031 Meldal nordøst113033200111011104736%
5059V0035 Østsida Storviltvald1000100210000011
Sum 4033300132011105