Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Røros kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5025V0002 Røros Femundsmarka planområde350300260038651370221663%
5025V0003 Hådalen viltområde30300100420011040133%
5025V0009 StorWarz bestandsplanområde4001210042000103175%
Sum 0331480046105149029