Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Røros kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5025V0002 Røros Femundsmarka planområde35194010350413164222291283%
5025V0003 Hådalen viltområde30200100300201030100%
5025V0009 StorWarz bestandsplanområde52111000512100150100%
Sum 21711145049418723337