Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Steinkjer kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5006V0006 Kvam23171142002533101191639%
Sum 17114200253310119