Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Steinkjer kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5004V0006 Kvam24524870026512115151163%
Sum 52487002651211515