Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namsos kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5007V0001 Bangdal431611013700478105452341379%
5007V0003 Fjellbygda - Staten21623730021853131210100%
5007V0003 Vemundvik20100100210010020100%
Sum 22143201100701715868357