Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stjørdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5035V0003 Lånke tildelingsområde133300220103102219169%
Sum 3300220103102219