Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Snåsa kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5041V0008 Statsllmenningene2100100021000001150%
Sum 100100021000001