Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namsskogan kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5044V0002 Region Sør1887000001511010031217%
Sum 8700000151101003