Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Namsskogan kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5044V0002 Region Sør25831740023420121101340%
Sum 83174002342012110