Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grong kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5045V0001 Falmår4120000030000011225%
Sum 120000030000011