Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grong kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5045V0001 Falmår4110110040000011325%
Sum 110110040000011