Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nærøysund kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5060V0074 Nordre Nærøy storviltvald105202100102411008280%
Sum 5202100102411008