Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nærøysund kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5051V0002 Nordre Nærøy storviltvald105201300112211107470%
Sum 5201300112211107