Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Bodø kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1804V0090 Misværmarka elgvald8320030080001203538%
Sum 320030080001203