Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Narvik kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1806V0001 Børsvatn-Indre Efjord-Melkedalen16760043020422253182113%
1806V0007 Narvik Nord-Øst6130011061011115183%
1806V0016 Narvik Sør31100010301100130100%
1806V0024 Ballangen Storvald7340010082200105371%
Sum 1214006503775437531