Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Narvik kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1806V0001 Børsvatn-Indre Efjord-Melkedalen231050063024141232131157%
1806V0007 Narvik Nord-Øst6220011060100102433%
1806V0016 Narvik Sør4220010050000101425%
1806V0024 Ballangen Storvald6120020051000214167%
Sum 15110010404025127320