Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Brønnøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1813V0196 Storbørja 200000101000000010%
Sum 000001010000000