Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Vefsn kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1824V0016 Herrigen Storviltområde6130000262000024267%
1824V0029 Drevja Storviltområde411000024000000040%
1824V0067 Statskog storviltområde65151703031452865386361655%
1824V0097 Vefsn Hjorteviltområde00000000000000000 
Sum 172103031862106538840