Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grane kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1825V0001 Nedre Grane Storviltområde21000100210100020100%
1825V0002 Fiplingdal/Majavatn storviltområde5120011050001124180%
1825V0003 Statskog Nordland storviltområde117373400714799713105913574249%
Sum 3936009157106813116101563