Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grane kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1825V0001 Nedre Grane Storviltområde3010000010010001033%
1825V0002 Fiplingdal/Majavatn storviltområde7030001040010012229%
1825V0003 Statskog Nordland storviltområde759350006297961087169562375%
Sum 93900072984610107161059