Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hattfjelldal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1826V0001 Statskog nord storviltområde28612100462916565427296%
1826V0002 Statskog Sør storviltområde1452854040134013992011181617914863%
1826V0003 Krufjell storviltområde260130002924004253141054%
1826V0004 Hattfjelldal viltområde123222111121200115742%
Sum 37813612056204112820262725137