Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hattfjelldal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1826V0001 Statskog nord storviltområde261011002402735433422585%
1826V0002 Statskog Sør storviltområde12041540319811616171710611773964%
1826V0003 Krutfjell storviltområde301280024228732042181060%
1826V0004 Hattfjelldal viltområde10310010381400016260%
Sum 66740361713179272923131318123