Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hemnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1832V0002 Hemnes nord809002061710321189100%
1832V0006 Hemnes øvre34016006273114429323868%
Sum 02500821348247410431