Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hemnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1832V0002 Hemnes nord94600021131002126767%
1832V0006 Hemnes øvre3912150064037555254261167%
Sum 1621006615065546632