Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rana kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1833V0009 Dunderlandsdal3015110000113758413728993%
1833V0016 Holmvatn elgvald1100100300110021
1833V0017 Statskog Helgeland150413400151631091919971810822755%
Sum 57460016161414924271492117112