Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rana kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1833V0001 Elgregion Vest502000013000000030%
1833V0009 Elgregion Dunderlandsdal3302000001838234462211764%
1833V0013 Statskog Helgeland Elgvald10604900100389723177318682964%
Sum 0710010057138462111371089