Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Beiarn kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1839V0001 Øvre Beiarn2264004201630302311550%
Sum 64004201630302311