Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Saltdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1840V0001 Midtbygda Øst/Vest31100100301011030100%
1840V0002 Junkerdal3316170035041444243212064%
1840V0020 Rognan Vest105300220121120206660%
Sum 2221006705656637330