Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sørfold kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1845V0012 Kobbvatnet-Gjerdalen2377004011910114071230%
1845V0045 Hestvik-Movik 2020000020001001150%
1845V0049 Indre Leirfjord3200120050001102367%
1845V0053 Røyrvatn2100010020100001150%
1845V0061 Horndal100001001000000010%
Sum 109018012911135011