Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hamarøy kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
1875V0001 Sagvatnan73200110712111170100%
Sum 320011071211117