Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Asker kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3025V0064 Statskog/Sætre Bruk9501012092101116367%
Sum 501012092101116