Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Harstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5402V0003 Harstad sør210000001000000010%
5402V0009 Storvann Syd10000010100010010100%
Sum 100001020001001