Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Harstad kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5402V0006 Harstad sør4010010020010102050%
5402V0009 Storvann Syd20200000200020020100%
Sum 030010040012104