Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Utgått - Skånland kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5412V0001 Grovfjord storvald2487007302572215320583%
5412V0016 Øyvatnet-Holvatnet1000100200000002
Sum 97008302772215320