Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Bardu kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5416V0004 Altevatn121110031016131512133108%
5416V0010 Øvre Bardu180700210100021216433%
Sum 118005202613363319