Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Målselv kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5418V0001 Dividalen384160095034343273221258%
5418V0052 Jutulstad-Messeltmo30510007502712345318960%
5418V0053 Storrostadalen7120031072011206186%
5418V0059 Statens Vassbruna310000102000000020%
5418V0062 Kirkesnesmoen3020001031001002167%
5418V0079 Midtre Målselv 2100120610111151
5418V0082 Reinvassallmenninga2000110400000004
Sum 1531002116083868915753