Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Storfjord kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5425V0008 Parasskogen5010011031000001220%
5425V0010 Skibotn11060042012211242120109%
Sum 07005301531124213