Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kvænangen kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5429V0003 Kvænangsbotn12400031080320117158%
Sum 400031080320117