Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Vadsø kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5405V0002 Vadsø-Vardø27412005062723159323485%
Sum 412005062723159323