Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hammerfest kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5406V0001 Kvalsund11400070011222050110100%
Sum 40007001122205011