Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Hammerfest kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5406V0001 Kvalsund115020400111030307464%
Sum 5020400111030307